گفتگوهای هفتگی (هفته چهارم تیرماه)

کودتای نمایشی در ترکیه اردوغان که در چند ماه گذشته تمامی مخالفان سیاسی خود را سرکوب کرده، برای جاه‌طلبی‌های شخصی خود دست به کودتای نمایشی علیه خود می‌زند. نمایشی، بدین‌جهت که کودتا در ترکیه از ثانیه اول رسانه‌ای بود و سرنوشت کودتا به روی پلی که جهانیان می‌دیدند به همراه پرچم بزرگی از ترکیه که […]

گفتگوهای هفتگی (هفته چهارم فروردین‌ماه)

پادشاه عربستان از خودش دزدی کرده؟ گفته‌ بودند که درباره کارمندان ارشد دفتر شاهزاده هیچ ننویسم! پس اجازه می‌خواهم کمی درباره پادشاه عربستان سعودی بنویسم! در اسناد منتشرشده از شرکت‌های صوری (مجازی) در پاناما، نام پادشاه عربستان سعودی می‌درخشد! البته ریاست‌جمهوری‌های خلقی، دولتمردان و کاسب گران مافیایی اکثریت مطلق محتوای این اسناد را به خود […]

بسیجی‌های سلفی

آنچه را که گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نتوانسته‌اند درباره اسلام‌گرایی طی چهار دهه گذشته به سیاستمداران غربی بفهماند، داعش توانست در مدت‌زمان کوتاهی به جهانیان معرفی کند. «اسلام ناب محمدی» را داعش به بهترین شیوه موجود به همگان معرفی کرده. دیگر سیاستمداران غرب نمی‌توانند از اسلام صلح‌گرا و رواداری با اسلام‌گرایان سخنی به میان آورند. […]

Scroll Up