گفتگوهای هفتگی (آخرین هفته فروردین‌ماه)

لابی‌گری در اروپا و امریکا به پشتوانه مالی و نیروی انسانی زیادی احتیاج دارد و به‌صورت یک شغل تمام‌وقت به آن نگاه می‌شوند. برای مثال لابی‌گران صنایع اتومبیل‌سازی در اروپا پشتوانه مالی خود را نه‌تنها از صنایع اتومبیل‌سازی در اروپا بلکه از تمامی کارخانه‌های اتومبیل‌سازی در جهان تأمین می‌کند و بیشترین وکلای قضایی در آن […]

پیروزی طبقه متوسط (روح خیابان)

  زمانی که در خیابان به سیل مردمی برخورد می‌کنم، باید با آن انسان‌های که این سیل مردمی را تشکیل می‌دهند، یکی شوم. برای انگیزه‌ای مشترک و هدفی مشخص‌تر از انگیزه، تن به دریا دهم. با آن دریا یکی شوم و از حقم دفاع کنم. قدرت دریا را حس کنم و با دیگران در این […]

Scroll Up