گفتگوهای هفتگی (هفته اول آبان ماه)

سکولاریسم به‌تنهایی کافی نیست اندیشه سکولاریسم تنها به جدایی دین از سیاست و گه گاهی هم به جدایی دین از فلسفه می‌پردازد. مشکل امروز کشورمان تنها با جدایی دین از سیاست و فلسفه برطرف نمی‌شود. بلکه می‌بایست دوباره آزادی‌های فردی، شهروندی و قراردادهای اجتماعی در چهارچوب قانون اساسی نوین ایران نوشته شوند. رابطه‌های اجتماعی ضد […]

گفتگوهای هفتگی (هفته سوم اردیبهشت‌ماه)

پوزیسیون و اپوزیسیون در جمهوری اسلامی مشخص‌شده هستند. خامنه‌ای پوزیسیون هست و رئیس دولت اپوزیسیون! در دموکراسی‌های جهان اپوزیسیون به مخالفان دولت یا اقلیتی که در هیئت دولت حضور ندارد ابلاغ می‌شود. در دموکراسی دینی خود درآوردی جمهوری اسلامی این معادله برعکس شده است. رئیس دولت که همان رئیس‌جمهور نام دارد اپوزیسیون را تشکیل می‌دهد […]

Scroll Up