گفتگوهای هفتگی (هفته اول خرداد)

سرلشکر صفوی می‌گوید: «هشتاد هزار موشک حزب‌الله لبنان آماده شلیک به‌سوی اسرائیل هستند.» این گفته سرلشگر صفوی بدون هماهنگی با جنتی گفته‌شده، زیرا از یک‌طرف مردم باید گرسنگی بکشند و از طرف دیگر جمهوری اسلامی هشتاد هزار موشک به لبنان قاچاق کرده! هم دم خروس جنتی هویداست و هم‌قسم روباهی مانند سرلشگر صفوی را نمی‌توان […]

نگاه به درون

در دهمین کُنگره حزب که برابر شده بود با بیستمین سالگرد تأسیس حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) فرصتی پیش آمد برای برآوردی از کوشش‌های حزبی و مبارزه با دیکتاتوری‌های هم روزگارمان. در سُنت احزاب ایرانی از صدر مشروطه تاکنون، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) از احزابی بوده که توانسته است با رواداری و احترام به […]

پیروزی با «پ» بُزرگ

  به هیچ عنوان مهم نیستند، برنده یا بازنده انتخابات در جمهوری اسلامی چه کسانی می‌باشند، چون ساختار و شیوه برگذاری انتخابات در جمهوری‌اسلامی غیر‌دموکراتیک است. ما تنها حزب نظاره‌گر به نمایش انتخابات در جمهوری‌اسلامی ‌بودیم. حزب در حسرت شرکت در انتخاباتی آزاد در کشوری مُتمدن و آماده برای ساختن آینده‌اش هنوز در انتظار است […]

Scroll Up