ضدانقلاب

  امروز که سی سال از انقلاب اسلامی در ایران می‌گذرد مقالات زیادی در باره ۲۲ بهمن سال ۵۷ نوشته شده است. بیشتر این مقالات را انقلابیون آن زمان نوشته‌اند. فرق این نوشتار با آن نوشتارها در این است که من هنوز ضدانقلاب هستم. زمانی …