اتحاد برای چه هدفی

  نیروهای که از داخل جمهوری‌اسلامی به خارج از کشور پناهنده شده‌اند، از روز اول برای متحد شدن با کسی به خارج از کشور نیامده بودند. آنان آمده بودند که شبکه لابی‌گری جمهوری‌اسلامی در خارج از کشور را پایه‌گذاری و گسترش دهند و سیسیتم و شیوه دیپلماسی جمهوری‌اسلامی که در جهان دیگر اعتباری نداشت را […]

گفتگوهای هفتگی (جلسه سوم)

  وقاحت جمهوری‌اسلامی تا بدان‌جا پیش رفته که ملیچک تازه از راه رسیده خامنه‌ای بیان کرده است که جُنبش مشروطه‌خواهی و اصولا مبارزه مردم در صد سال گذشته تنها برای رسیدن به جمهوری‌اسلامی بوده! حتا به تازگی واژه‌های که سران مافیای حزب الله بکار می‌برنند بیشتر از اندیشه مشروطه‌خواهی و یا واژگانی که داریوش همایون […]