ایران و خاورمیانه از نگاه دیگری

  در پاسخ این سوال که چرا در خاورمیانه دخالت مذهب (اسلام) در سیاست روا می‌باشد، ولی در اروپا و امریکا مذاهب مختلف مانند کلیسای کاتولیک و پروتستان حق دخالت مستقیم در سیاست را ندارد؟ تنها به پیشرفت انسان‌گرایی در اروپا و امریکا اشاره و تاکید بر این نکته می‌شد که «نفت ارزان بدون اسلام» […]

پیروزی طبقه متوسط (روح خیابان)

  زمانی که در خیابان به سیل مردمی برخورد می‌کنم، باید با آن انسان‌های که این سیل مردمی را تشکیل می‌دهند، یکی شوم. برای انگیزه‌ای مشترک و هدفی مشخص‌تر از انگیزه، تن به دریا دهم. با آن دریا یکی شوم و از حقم دفاع کنم. قدرت دریا را حس کنم و با دیگران در این […]

«انسان» جنسیت‌پذیری ندارد

  بانوان از هر نژدای که باشند به طبیعت نزدیک‏تر از مردان هستند و همین خصلت، آنان را باهوش‌تر و استعدادهای آنان را شکوفاتر می‌کند. اگر قبول کنیم که پروردگار طبیعت را آفریده تا انسان‌ها بتواند در آن زندگی و تولید مثل کنند، باید برای شناخت پروردگار در وحله اول طبیعت را شناخت و با […]