گفتگوهای هفتگی (هفته دوم بهمن‌ماه)

در هفته‌ای که گذشت سالگرد ششم بهمن و «انقلاب شاه و ملت» زود از روی خبرهای روز گذشت. تحولاتی که محمدرضا شاه پهلوی به وجود آورد به نفع ملت ایران تمام شد، زیرا جهشی را جامعه ایرانی به جلو انجام داد که جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته است جلو آن را بگیرد. اگرچه هنوز اسلام‌گرایان و […]

مسئله اصلی انتخابات نیست، بلکه موجودیت جمهوری اسلامی هست

ما ایرانیان خارج نشین نمی‌توانیم در مبارزه مردم در ایران دخالت کنیم بلکه می‌بایستی که راه مبارزه با جمهوری اسلامی در خارج از کشور را بیابیم و از این طریق به مبارزه مردم در داخل کشور کمک برسانیم همان‌گونه که مردم داخل کشور نمی‌توانند خود را در مبارزه ما خارج نشین‌ها دخالت دهند. بسیاری از […]

گفتگوهای هفتگی (هفته اول بهمن‌ماه)

بزرگی از مشروطه خواهان هم روزگارمان گفته بود: «تنهایی جرأت می‌خواهد.» فرقی ندارد که در گروهی یا حزبی خود را تنها بیابیم و یا «تنها» به‌صورت مطلق کلمه در سیاست عمل کنیم. تنهایی یادآور این نکته مهم هست که انسان برای رسیدن به اهدافش تنها به نیروی شخصی خود باید اتکا داشته باشد. دیگران شاید […]

گفتگوهای هفتگی (هفته چهارم دی‌ماه)

پرسیده شده که تفاوت سلطنت و مشروطه پادشاهی در چیست؟ تفاوت در دو نگاه به شکل نظام آینده ایران هست. در نظام مشروطه پادشاهی، پادشاه به‌عنوان «نماد همبستگی» و «ملی» شناخته می‌شود و مقامی تشریفاتی و عاری از قدرت اجرایی و سیاسی داراست. سلطنت برعکس به پادشاه قدرت اجرایی و سیاسی می‌دهد و به همین […]

گفتگوهای هفتگی (هفته سوم دی‌ماه)

جمهوری اسلامی یا همان مافیایی اسلامی از دو مسئله نگران شده. یک، شروع آخوندکشی! دو، از دست دادن یک «خودی» در عربستان سعودی! نیروهای که «خودسر» نامیده می‌شوند، چگونه توانسته‌اند در مدتی کوتاه پلاکارد درست کنند و بدون اجازه از سوی دولت در جلوی سفارت عربستان سعودی تجمع کنند؟ در کشوری که تجمع بیش از […]