از چهارشنبه‌سوری تا سیزده‌بدر

  سالی را که پایان می‌بریم نامی را بخود اختصاص خواهد داد که در تاریخ ایران فراموش نشدنی خواهد بود (از “سال سبز” گرفته تا “سال شهروندان ایران”). مسئله ما ولی نامگذاری این سال نیست، آیندگان نامی را که در خور این سال باشد انتخاب …