آنارشی‌دوستانه

  آنچه را که در این روزها تجربه می‌کنیم، پدیده‌ایست بی‌سابقه در فرهنگ ایران که شهروندان کشورمان به اجرا گذاشتنه‌اند. آنارشی‌دوستانه بهترین واژه‌ای است که این پدیده احتماعی را می‌تواند به تعریف بکشاند. تجمع همگانی …