چالشگری دو گزینهء انتخاباتی در محدودهء زمانی مشخص

«چالشگری» به «مبارزه‌طلبی» و «هماورد‌طلبی» گفته می‌شود. چالشگری لازمهء گفتگوی سازنده می‌باشد تا دو طرف متقابل بتوانند نقاط ضعف و قدرت اندیشه خود را دریابند. در گفتگوهای سالم سیاسی طرفین مقابل با استدلا‌های خود طرف …

انتخابات آزاد یا انتخابات مردمی

هر رای‌گیری را نمی‌توان آزاد بشمار آورد. همانگونه که هر انتخابات آزادی را نمی‌توان انتخابات دموکراتیک نامید. برای کسانیکه رفراندوم دوازده فروردین ماه سال پنچاه و هشت را انتخاباتی آزاد می‌دانند، صحبت از انتخابات آزاد …

زیر حجاب جمهوری‌خواهی آقای علی افشاری

آقای علی افشاری تمایلی برای مبارزه با جمهوری‌اسلامی در خود پیدا نمی‌کند و تنها سرگرمی ایشان این شده است که مشروطه‌خواهان را به چالش بکشد. از آنجایی که زیر حجاب جمهوری‌خواهی آقای علی افشاری و اکثریت جمهوری‌خواهان …

برنده و بازنده می‌تواند پادشاهی باشد، جمهوری‌خواهان ولی بازندگان اصلی باقی خواهد ماند

در مسابقات فوتبال جام اروپا دو کشور پادشاهی هلند و اسپانیا بازنده و برنده اصلی بودند. هلند با اینکه بهترین بازیگران فوتبال در سطح جهانی را به خود اختصاص داده بود با سه باخت پی در پی در همان بازی‌های مقدماتی حذف شد. …