زمان، اینترنت و اپوزیسیون ایران

زمان با کمک اینترنت ابزاری در دست اپوزیسیون جمهوری‌اسلامی می‌باشد که در آینده نه چندان دور قضاوت خود را به نسل سازنده آینده کشور تحویل خواهد داد. هر چند که اپوزیسیون جمهوری‌اسلامی خود نتوانسته از این ابزار استفاده …

عدم‌تمرکز فدرالیسم نیست

عدم‌تمرکزی که ما به تعریف می‌کشیم بر عکس فدرالیسم از واحدهای کوچک شروع می‌شود تا به عدم‌تمرکز در دولت‌مرکزی برسد. درحالیکه فدارلیسم از بالا شروع شده و در دولت‌های فدرال خاتمه می‌یابد و جلوتر نمی‌رود. …

انقلاب پیش‌روی

ایران کشور شگفتی‌ها و سرزمین فراز و نشیب‌هایست که شالوده آن در فرهنگش تبلور می‌زند. کشور من سرزمین از خاکستر زمان دوباره رویدن است. آنجا مکان به معراج رسیدن انسان‌ها و یا سقوط تا جهالت اللهی‌ست. آنجایی که امروز همه در …