جمهوری‌خواهان دورغین (فانتوم)

بهار امسال، سیاره‌های ناهید و مشتری در غروب آفتاب به همراه ماه‌نو می‌درخشند. ستارگان برج شکارچی در کنار ماه و آن دو سیاره قرار گرفته‌اند. در اپوزیسون سیاره مریخ در نزدیکترین فاصله با کره زمین قرارگرفته، نگاه به آسمان …

آزادی من از تو، آزادی تو از او

چهارشنبه‌سوری امسال مردم ایران جشن خود را خواهند گرفت. کسی به آنان دستور نداده، آتش را خاموش کنید و یا بیفروزید، یا در سکوت فریاد بکشند، و یا از حق شهروندی خود برای استفاده سیاسی این جناع از جناع دیگر چشم بپوشید. حکم شرعی …

در دفاع از «حق رای» آقای خاتمی

حقیقت را باید بیان کرد هر چند که مزه تلخ آن گوارای وجود کسی نمی‌باشد. انتخابات مجلس شورای‌اسلامی با بی‌رونقی کامل برگذار شد و رئیس جمهور سابق جمهوری‌اسلامی آقای خاتمی هم در آن انتخابات از حق رای خود استفاده کرد، هرچند …