گفتگوهای هفتگی (هفته اول مرداد)

خوشبختانه امضای هیچ ایرانی آزاده و میهن‌دوستی زیر قرارداد هسته‌ای مابین جمهوری اسلامی و ۵ به‌علاوه یک وجود ندارد. با این حال نتیجه این قرارداد را می‌توان به نفع ایرانیان برشمرد زیرا: یک – خطر جنگ از بین رفته. دو – جهان مافیای خامنه‌ای را شناخته. سه – خطر تجزیه ایران را تهدید نمی‌کند. چهار […]

گفتگوهای هفتگی (هقته چهارم تیر)

شکست جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی را می‌توان از سخنرانی خامنه‌ای بهتر فهمید. در کشوری که یک دکل نفتی دزدیده می‌شود و کسی مسئولیت قبول نمی‌کند، امکان این هم هست که یک روزی امام رضا دزدیده شود و یا استانی از کشور به‌صورت ناگهانی ناپدید شود و این دزدی‌ها به‌عنوان موهبت الهی تلقی کرد. این […]

لحظه حقیقت سکولار دموکرات‌های ایران

لحظه حقیقت برای سکولار دموکرات‌های ایران فرارسیده، زیرا آن‌ها بعد از فراز و نشیب‌های فراوان به این نتیجه رسیده‌اند که قدرت واقعی در دست مردم در داخل ایران است و این ملت یکپارچه ایران هست که توانایی سرنگونی جمهوری اسلامی را در دست خود دارد. تنها چیزی که ملت ایران از اپوزیسیون جمهوری اسلامی خواهان […]