سیاست‌های احمقانه انقلابیون انقلاب‌اسلامی

  احمق به افرادی نسبت داده می‌شود که قوای ذهنی و عقلی کمتر از حد معمول برخودار باشند و یا در انجام‌دادن کاری یا گرفتن تصمیمی عقل و منطق به کار نمی‌گیرند و یا بطور کلی با «خرد» میانه‌ای ندارند. بی‌خردی در سیاست فاجعه‌آمیز برای کُل جامعه می‌باشد. از زمانی که اسلام‌گرایان در ایران به […]

آدم‌ها و آدمک‌ها

نگارش‌گر کتاب در زیر سخترین حوادث روزگارش یک چیز را هرگز فراموش نکرده و آن امید به فردایش می‌باشد، امیدی که زندگی‌بخش و نشاط‌انگیز است. فردای ایران ما تنها با سرنگونی جمهوری‌اسلامی و ظالمانی که خود را علمای عالم (بی‌سوادنی که کمبود شخصیت دارند و از انسانیت بویی نبرده‌اند) برمی‌شمارند شکوفا می‌شود. برای آن روز […]

در ژرف‌های دو دنیای واقعی و غیر‌واقعی

  به دوستان توصیه می‌کنم سخنرانی آقای حسن منصور در کنفرانس را با دقت بخوانند. قسمت اقتصادی منشور بر پایه همین سخنرانی به کُنگره آینده حزب ارایه می‌شود. برای دنیای واقعی و هویت‌های واقعی، این گسترش منشور، آینده‌نگری در اندیشه مشروطه‌خواهی را نوید می‌دهد. ما مشروطه‌خواهان هنوز سبز و زنده هستیم و واقعی.