پاسخ به پرسشی که اگر مطرح نمی‌شد بهتر می‌بود

  نتیجه این است که کشور ما «ایران» یکی از بی‌دفاع‌ترین کشورهای جهان شده است! علت به وجود آمدن این موقعیت بحرانی ضدیت اسلام‌گرایان با هویت ایرانی تک‌تک ما ایرانیان هست. ایران کشوری تصرف‌شده به دست اسلام‌گرایان است که دولتی ملی ندارد و سیاست‌های که انقلابیون انقلاب اسلامی تاکنون به اجرا گذاشته‌اند تمامی ضد ایرانی […]

نتیجه نکبت‌بار «فدرالسیم» فرمایشی در عراق

  اگر زمانی شوروی سابق برای گسترش نفوذ خود و ‏اختلاف‌اندازی مابین ملتی به هم پیوسته، آن ملت ‏را به خلق‌ها، اقوام و ملت‌های کوچکتری تجزیه ‏می‌کرد و مابین آنان بوسیله چپگرایان افراطی ‏اختلاف می‌انداخت تا حکومت مرکزی را تضعیف کند ‏و انترناسیوالیزم ساختگی و بی‌پایه را در مقابل ‏ناسیونالیسم (ملی گرائی) قرار می‌داد، امروز […]

متفاوت اندیشیدن، اشتباه اندیشیدن نیست. ‏(پاسخی کوتاه به آقای اسماعیل نوری‌علا)‏‏

  ما قبل از اینکه سلطنت‌طلب و یا مشروطه‌خواه ‏و یا مخالف سرسخت جمهوری اسلامی ‏باشیم، ایرانی هستیم. نه برای بازگشت به ‏گذشته، بلکه برای آینده‌ای که تمامی ایرانیان ‏را سریع‌تر از هر اندیشه‌ی دیگری به لیبرال ‏دموکراسی برساند. ما مشروطه‌خواهان نه ‏غرب‌زده هستیم و نه شرق‌زده و نه دشمن این ‏و آن! ما ایرانمان […]