برگزیده ‏شدگان برای نمایش «انتخابات آزاد»

بحث «انتخابات آزاد» آنچنان داغ شده است که حتا رهبر جمهوری‏ اسلامی گُریزی از آن نمی‏ تواند داشته باشد. این بحث هنوز در ابتدای راه می‏باشد و احتیاج به روشنگری‏ های فراوان دارد. برای روشنگری هر بحثی باید اول به سرچشمه‏ هایی …

لیبرال دموکراسی خواست ایرانیان بی‏شماریست

حالا یک هدفی جمعی را برای تمامی ایرانیان در نظر بگیرید. برای مثال «لیبرال دموکراسی» برای رسیدن به این هدف احتیاجی به شورای نگهبان نداریم. احتیاجی هم به رهبر نداریم. در نهایت به خط قرمزی هم احتیاجی نخواهد بود. بنابر این ما …