سلطنت‌طلبان جمهوری‌خواه و فرهنگ اسلامی آنان

تولید اندیشه برای آرمان‌گرایان جمهوری‌خواه هم مانند کسانیکه که خود را روشنفکر دینی اعلام می‌کنند ساده نیست، چون اندیشه فقط در زمین آزادی فردیست که بارو می‌شود و نه در جنگل آفت‌زده آرمان‌گرایی. چند سازمان و گروه …

ویروس آلمانی

می‌توان قبول کرد که ویروس‌های «استاکس‌نت» و «فیلم» را خود شرکت زیمنس فراهم کرده است تا مشتریان نابخرد را قافل‌گیر کند. از این پس باید منتظر این باشیم که دیگر شرکت‌های آلمانی هم به همین صورت عمل کنند. اگر روزی ماشین …