اتحاد در نهان و اختلاف در بیان

از زمان انتصاب احمدی‌نژاد به بعد، مردم چه در داخل و چه در خارج از کشور اتحاد خود را برای رسیدن به دنیای امروزی به همگان نشان دادند. امروزه احتیاجی به تاکید به «اتحاد» دیده نمی‌شود، چون این اتحاد ما بین ایرانیان (مردم …

جنگ روانی اسرائیل و روان شکسته ما

یک هفته قبل از پخش گزارش آژانس اتمی در باره برنامه اتمی جمهوری‌اسلامی، اسرائیل از خلا خبری که بعد از کُشتن معمر قزافی بوجود آمده بود استفاده کرده و ایران را تعدید به حمله نظامی می‌کند. این اولین و آخرین باری نیست که چنین …

حقارت ملی من

بنویسی «ما» می‌گویند، از طرف من حرف نزن. بنویسی «من» می‌گویند، خود‌پرست شده. وقتی نه این هستی و نه آن، چه هستم؟ واقعیت امروز از دید من بدین صورت است: جمهوری‌اسلامی همانند نمونه‌ کُپی شده مهاراجه‌های هندوستان عمل …