طبیعت سبز جُنبش سبز

  با رسیدن بهار طبیعت چرخشش را دگر بار نمایان می‌کند. ایرانیان طبیعت را برای اولین بار در تاریخ بشریت برای شناخت محیط زیست خود و شناخت مبدا جهان بکار برده‌اند. بی‌شک می‌توان گفت، تمامی جشن‌‌های ما، با طبیعت رابطه‌ای …

قهرمانان سبز ما در اسارت هم آزاده هستند.

  هفته‌ای یک بار سری به سامانه‌های دوستانم می‌زنم. از اوایل زمستان بیشتر این سامانه‌ها مطلب جدیدی در خود جای نداده‌اند. اندوهگین نام نویسندگان را می‌نگرم و سه سناریور در جلوی چشمم نقش می‌بندد. ۱. کشته و یا اعدام …