دو سوال بی پاسخ از جمهوری‌خواهان ایران

  فرق عمده مشروطه‌خواهان با جمهوری‌خواهان در این است که اگر مردم در یک رفراندوم آزاد به شکل نظام جمهوری رای دهند، مشروطه‌خواهان می‌توانند تا تغییر کوچکی در منشور خود در یک نظام جمهوری به فعالیت خود ادامه دهند، ولی …