در جمهوری‏ اسلامی اتحادی شکل نمی‏ گیرد

وزارت اطلاعات جمهوری‏اسلامی به تازگی در گزارشی همبستگی اپوزیسیون را حتی به شکل ظاهری ناممکن تصور کرده و با بهم دوختن چند پاراگراف از اخباری که در اینترنت به آسانی برای همگان در دسترس است، ادعای انتشار یک گزارش تحلیلی از …

برابری زنان با مردان راه مبارزه با اسلام‏گرایان است

تاکنون چند بار در زندگی خود اشتباه کرده‌ایم! در زمان وقوع اشتباه با چه هدفی تن به اشتباه کردن خود و یا دیگران داده‌ایم و به چه نتایجی رسیده‌ایم؟ در حین شکل گرفتن اشتباه، آیا آگاهی‌مان کم بوده و یا تجربه‌ای نداشته‌ایم و …

آرزوی سوار بر باد و نرفته بر باد

امیدوارم چهار سال آینده برای رئیس جمهور امریکا سالیانی با آرامش و توام با موفقیت باشند. امیدوارم، ثمره کارش، مدالی (انسان‏دوستانه) دیگری برای او به ارمغان آورد. نامش به عنوان اولین رئیس جمهور امریکا که برای حفاظت محیط …

از جُنبش آگاهی تا انقلاب رهایی

آگاهی زمانیکه با تجربه اندوختن صیقل داده شود، در جلای خود جلوه‏ای از آینده را از خود نشان خواهد داد که کسی انتظارش را نخواهد داشت. جُنبش سبز یا همان جُنبش آگاهی به جوانان امروز ایران این را آموخت که آینده را باید اول در …