پرچم شیر و خورشید ایران
سیاسی

سلطنت مرده، زنده‌باد پادشاهی

شاهزاده رضا پهلوی برعکس تصور اکثریت اپوزیسیون جمهوری اسلامی، تنها فردیست که توان تغییر دادن ذهنیت جهانیان درباره ایران بعد از انقلاب اسلامی را داراست. درواقع شاهزاده، شاه کلیدی هستند برای زدودن چهره‌ای که جمهوری اسلامی از ایران در چهل سال گذشته به جهانیان ارائه داده. با شاهزاده می‌توان به برابری حقوقی زن و مرد در ایران در کوتاه‌ترین مدت رسید.

بیانیه‌ی گروهی از ملی باورانِ پادشاهی گرا (سانسور شده)

نظر به اینکه نامه‌ی سرگشاده‌ی «آخرین هشدار به آخرین ولیعهد» پس از درجی سه‌ساعته در سامانه‌ی گویا نیوز، به علتِ فشارهای بیرونی حذف گردید، برای دفاع از آزادی بیان از درج و انتشارِ این هشدارنامه پشتیبانی می‌نمایم. «آزادی بیان» آن چیزی است که در حال حاضر نداریم و می‌بایستی که به هم‌اندیش و دگراندیش خود […]

لحظه حقیقت سکولار دموکرات‌های ایران

لحظه حقیقت برای سکولار دموکرات‌های ایران فرارسیده، زیرا آن‌ها بعد از فراز و نشیب‌های فراوان به این نتیجه رسیده‌اند که قدرت واقعی در دست مردم در داخل ایران است و این ملت یکپارچه ایران هست که توانایی سرنگونی جمهوری اسلامی را در دست خود دارد. تنها چیزی که ملت ایران از اپوزیسیون جمهوری اسلامی خواهان […]

بسیجی‌های سلفی

آنچه را که گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نتوانسته‌اند درباره اسلام‌گرایی طی چهار دهه گذشته به سیاستمداران غربی بفهماند، داعش توانست در مدت‌زمان کوتاهی به جهانیان معرفی کند. «اسلام ناب محمدی» را داعش به بهترین شیوه موجود به همگان معرفی کرده. دیگر سیاستمداران غرب نمی‌توانند از اسلام صلح‌گرا و رواداری با اسلام‌گرایان سخنی به میان آورند. […]

متفاوت اندیشیدن، اشتباه اندیشیدن نیست. ‏(پاسخی کوتاه به آقای اسماعیل نوری‌علا)‏‏

  ما قبل از اینکه سلطنت‌طلب و یا مشروطه‌خواه ‏و یا مخالف سرسخت جمهوری اسلامی ‏باشیم، ایرانی هستیم. نه برای بازگشت به ‏گذشته، بلکه برای آینده‌ای که تمامی ایرانیان ‏را سریع‌تر از هر اندیشه‌ی دیگری به لیبرال ‏دموکراسی برساند. ما مشروطه‌خواهان نه ‏غرب‌زده هستیم و نه شرق‌زده و نه دشمن این ‏و آن! ما ایرانمان […]