گفتگوهای هفتگی (هفته اول شهریورماه)

پس از درج (بیانیه گروهی از ملی باورانِ پادشاهی گرا) در سامانه شخصی‌ام که از سوی ازمابهتران در گویا نیوز سانسور شده بود، این پرسش را از من کرده‌اند که آینده پادشاهی در ایران را چگونه می‌بینم؟ پاسخم کوتاه است: درخشان، زیرا شاهزاده رضا پهلوی، ایران دوست‌ترین شخص برایم پس از زنده‌یاد داریوش همایون است. […]

گفتگوهای هفتگی (هفته آخر مردادماه)

سال پیش، زمانی که موشک‌های هدایت شوند روسی از حریم هوایی ایران با اجازه خامنه‌ای به سوی سوریه در پرواز بودند، چند موشک روسی در شمال غربی ایران سقوط کردند. امروز که فردای آن روز است و کسی هم مشکلی با استفاده روسیه با حریم هوایی ایران پیدا نکرد، پایگاه نیروی هوایی نوژه (شاهرخی) مستقر […]

بیانیه‌ی گروهی از ملی باورانِ پادشاهی گرا (سانسور شده)

نظر به اینکه نامه‌ی سرگشاده‌ی «آخرین هشدار به آخرین ولیعهد» پس از درجی سه‌ساعته در سامانه‌ی گویا نیوز، به علتِ فشارهای بیرونی حذف گردید، برای دفاع از آزادی بیان از درج و انتشارِ این هشدارنامه پشتیبانی می‌نمایم. «آزادی بیان» آن چیزی است که در حال حاضر نداریم و می‌بایستی که به هم‌اندیش و دگراندیش خود […]

حزبی برای اکنون و آینده ایران در لحظه حقیقت خود

از دیدگاه یک مشروطه‌خواه لیبرال دموکرات به‌مانند داریوش همایون «ایران تمامی آن چیزی است که ما داریم». به همین جهت یک مشروطه‌خواه، پادشاهی را برای ایران می‌خواهد و نه ایران را برای پادشاهی، زیرا بالاترین ارزش برای ما «ایران» است. این تنها علت جدایی کوتاه‌مدت من و شماست، زیرا اعتقادم بر این است که باید […]

گفتگوهای هفتگی (هفته سوم مردادماه)

لیبرال دموکراسی در جامعه رنگین‌کمانی ایران تنها «لیبرال دموکراسی» هست که توان پاسخگویی به‌تمامی خواست‌های مردمی را پوشش می‌دهد. یک جامعه مدنی پویا تنها در لیبرال دموکراسی پرورش می‌یابد. بیشترین استعدادهای بشری در لیبرال دموکراسی‌های موجود شکوفا شده‌اند. به همین دلیل است که طرفداران «لیبرال دموکراسی» می‌گویند: «بیشترین خوشبختی‌ها برای بیشترین مردم» با کمک دو […]