سُرخ است زمین (به یاد ۱۰ کارگر چینی)

  تنها در کشور ما خیابان‌ها‌ خونین نیستند، از مرزهای قانونی اسرائیل تا سواحل زیبای ژاپن، سُرخ است زمین. به تازگی دهمین کارگر یک شرکت مونتاژ کننده قطعات الکترونیکی در چین خودکُشی کرد. کارگران یک کشور ایدولوژی‌زده‌ای …