نبودنش را می‌توان حس کرد، همانگونه که بودنش را می‌توان خواند

هیچ‌وقت تاریخ مرگ کسی را بخاطرم نسپرده‌ام، بیشتر تاریخ تولد‌ها و لحظات شادی و نشاط برایم اهمیت داشته‌است تا عزاداری. امروز (پنچم مهر ماه) مصادف است با تولد تنها معلم زندگیم که توانسته بود به من یاد بدهد که انسان محور …

آلترناتیوهای متفاوت برای آینده ایران

واژه آلترناتیو در قرن هفده میلادی در فرانسه برای اولین بار بکار رفته است. آلترناتیو، بر اساس انتخاب بین دو یا چندین گزینه تحقق می‌یابد. هر چند گروه‌ها و سازمان‌ها نظریات خود را آلترناتیو وضع موجود می‌شمارند ولی در …