ما در کنار مردم با جمهوری اسلامی مبارزه و در کنار جمهوری اسلامی از ایران دفاع خواهیم کرد

  در مبارزه باید توان تشخیص دادن و تفکیک ارزش‌ها را داشته باشیم. برای سرنگون کردن فاشیسم مذهبی در کشورمان به هیچ‌گونه نیروی نظامی بیگانه‌ای نیاز نیست. کسانی که از دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور حمایت می‌کنند یا …

اینجا برلین است، صدای لیبرال دموکراسی ایران

  برلین، شهر دیوارهای شکسته، سمبُل مرزهای ناگُشودنی گُشوده شده، یادگاری از نظام‌های ورشکسته ایدولوژیکی، شهر امیدها و یاس‌های فراوان، شهر مردمانی به اسارت در آمده و دوباره آزاد شده، شهر جدایی‌ها و همبستگی‌ها، شهر …