نامه‌ای به کُنگره داریوش همایون

خاطره‌هایی که در ذهنِ ما از داریوش همایون به یادگار مانده، انسانی را به ما نشان می‌دهد که هم‌راه جوانان امروز کشور، با آینده‌گان می‌زیسته، اندیشه و روحش تا مدت‌های زیادی زنده خواهند ماند، تا ما و آینده‌گان به آن کمال …

ولایت کُنترل جهنم

تنها خواست غرب از دیکتاتورهای جهان، کُنترل مردم و حراج منافع‌ملی کشورهای حاکم بر آن می‌باشد. تا زمانیکه این کُنترل را بتوانید نشان دهید، غرب هم بعنوان دوست و هم بعنوان دشمن حامی شماست. گردش پول به سمت غرب و عدم …

واقعیت فنجان در سال‌روز مشروطیت

در گرمای هوای سی و پنچ درجه‌ای روز چهارده امرداد ماه، سالگرد جُنبش مشروطیت را در منطقه‌ای مابین چهار کشور اطریش، مجارستان، اسلوونی و کرواسی به تنهائی جشن گرفته بودم. در ظهر آن روز به کُلوپ ماهی‌گیران آن منطقه دعوت شده …