ما حزبی برای اکنون و آینده ایران ساخته‌ایم

تشکلات سیاسی در تاریخ معاصر ایران اشتراکی هماهنگ با هم دارند که از فرهنگ ایرانی برخواسته است. بنیان‌گذاران تشکلات سیاسی در مرحله اولیه فردی بوده که توانسته است با انگیزه فردی خود افرادی را بسوی تشکل جذب کنند. در زمان …

فتوای که بیشتر شبیه توریه‌ست

این چندمین(۲) بار در تاریخ اسلام است که فتوا به همراه جایزه نقدی برای انجام دهنده حکم شرعی صادر شده است. بعد از نماز جمعه ساندیسی و یا تظاهرات برای دریافت غذا و نوشابه، حکم شرعی هم ساندیسی شده است. این مسئله نشان دهند سقوط …

دین‌داران را چه شد!

قم بزرگترین مصرف کننده مشروبات الکی، مواد مخدر و مرکز رواج فحشا در ایران است. تقلید آیت‌الله‌های جمهوری‌اسلامی از کشیش‌های قرون وسطای اروپا بدان شدت شده که اگر در اروپا در کنار هر کلیسای فاحشه‌خانه‌ای وجود داشته (در …