انتخاب سرنگونی برای سازندگی

  انتخاب در مرحله اول یک امر فردیست و قدرت تصمیم‌گیری یک شهروند را نمایان می‌کند. درست انتخاب‌کردن بستگی به شرایط اجتماعی، محیط اطراف و آینده‌نگری انتخاب کننده دارد. آگاهی و درک درست از نیازهای فردی و اجتماعی زیربنای …

سبز لینک» نگه‌دار بیشتر از این مزاحم نمی‌شم.

  از زمان تولد انترنت در سال ۱۹۹۳ بخاطر اینکه در قسمت تکنیک اطلاعات (۱) مشغول بکار هستم، سامانه‌های بسیاری را دیده‌ام که آمده‌اند و رفته‌اند و یا مانده‌اند. سیر تکاملی و سرعت تبادل اطلاعات آنچنان شتابدار شده است که ما بین …