گفتگوهای هفتگی (هفته دوم شهریور)

مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه آیا تاکنون این پرسش برایتان مطرح‌شده که چرا اصلاح‌طلبان و اسلام‌گرایان حامی جمهوری اسلامی به اروپا و امریکا و مخصوصاً در شهر واشینگتن پایتخت آمریکا سکونت گزیده‌اند؟ بااینکه مسلمان واقعی باید نذرونیاز خود را با امامان و امام زادگان در میان […]