ایران و افسانه تشیّع

به‌تازگی دلواپسان «ولایت‌فقیه» که نظریه‌ای ترشح‌شده از ذهن مردم‌فریب و قدرت‌طلب فقهای شیعه بیش نبوده و نیست، دوباره توانسته‌اند چه در داخل و چه در خارج از کشور نفس تازه‌ای بکشند. یکی در خارج می‌گوید «روشنفکر باید شیعه باشد» و دیگری در داخل کشور فریاد می‌زند «تشیع از ارکان مهم ملیت ما است»! با مردم‌فریبان […]

جمهوری اسلامی روبه‌قبله شده

خرافات و اعتقاد به متافیزیک پدیده‌ای هست که مغز انسان برای پاسخ دادن به پرسش‌هایی کشف کرده است که عقل از پاسخ به آن‌ها عاجز می‌مانده. این خصلت طبیعی مغز انسان را می‌توان در خطای دید بهتر شناخت و لمس کرد. کاشف بودن مغز انسان، بستگی به آگاهی‌ها و تجربیات اشخاص، متفاوت بوده و نتیجه […]