گفتگوهای هفتگی (هفته اول اسفندماه)

فردی که در مسند قدرت نشسته و خود را ضعیف نشان می‌دهد یا درگیر خود ناباوری شدیدی هست و یا به ریاکاری پلید تبدیل گشته. در هر دو مورد می‌توان به خامنه‌ای مراجعه کرد. ایشان که قدرت مطلق سیاسی و اقتصادی کشور را در دست خود دارد هم دچار ضعف درونی گشته و هم با ریاکاری‌های آخوندی می‌خواهد مسئولیت فلاکت اجتماعی را که بر دوش ملت ایران سنگینی می‌کند از خود برهاند. این در حالی است که وی مسئولیتی که برای کشورداری به گردن گرفته به خواست «الله» حواله می‌دهد. دشمن خیالی و درعین‌حال دوست واقعی خامنه‌ای امریکاست و این واقعیتی هست که خامنه‌ای را به فردی متزلزل و عاری از عقل سلیم در بین مردم مشهور کرده. خامنه‌ای قدرتمند نیست بلکه این قدرت است که بر او چیره شده. سرنوشت افرادی که به قدرت می‌رسند ولی نمی‌توانند از قدرت به دست آورده استفاده کنند به‌مانند خامنه‌ای زوال «انسانیت» است که در جهان معاصر شوربختانه بر سیاست کشورهای زیادی چیره شده است.

خواست خامنه‌ای برای شرکت همگان در انتخابات پس‌ماندگان «شورای نگهبان جمهوری اسلامی» از همین کمبود خود ناباوری هست که بر او چیره شده. ایشان احتیاجی مبرم به تأکید مردم به صلاحیت در دست داشتن قدرت سیاسی و اقتصادی کشور را دارد. وی خود را دست‌نشانده الله برمی‌شمارد و به خود حق داشتن ولایت را روا می‌دارد. نه «الله» و نه «مردم» نمی‌توانند علت نابخردی خامنه‌ای را در تبلوری ظاهری و فریبنده در انتخابات جمهوری اسلامی سرپوش بگذارند. این تنها خامنه‌ای هست که باید مسئولیت در دست داشتن قدرت سیاسی و اقتصادی کشور را بر دوش خود احساس کند وگرنه نه دیگر گریه‌های او خریداری دارد و نه دروغ‌های پیاپی ایشان به خودش!

بهمن زاهدی: فردی که در مسند قدرت نشسته و خود را ضعیف نشان می‌دهد یا درگیر خود ناباوری شدیدی هست و یا به ریاکاری پلید تبدیل گشته. در هر دو مورد می‌توان به خامنه‌ای مراجعه کرد. ایشان که قدرت مطلق سیاسی و اقتصادی کشور را در دست خود دارد هم دچار ضعف درونی گشته و هم با ریاکاری‌های آخوندی می‌خواهد مسئولیت فلاکت اجتماعی را که بر دوش ملت ایران سنگینی می‌کند از خود برهاند. این در حالی است که وی مسئولیتی که برای کشورداری به گردن گرفته به خواست «الله» حواله می‌دهد. دشمن خیالی و درعین‌حال دوست واقعی خامنه‌ای امریکاست و این واقعیتی هست که خامنه‌ای را به فردی متزلزل و عاری از عقل سلیم در بین مردم مشهور کرده. خامنه‌ای قدرتمند نیست بلکه این قدرت است که بر او چیره شده. سرنوشت افرادی که به قدرت می‌رسند ولی نمی‌توانند از قدرت به دست آورده استفاده کنند به‌مانند خامنه‌ای زوال «انسانیت» است که در جهان معاصر شوربختانه بر سیاست کشورهای زیادی چیره شده است.
خواست خامنه‌ای برای شرکت همگان در انتخابات پس‌ماندگان «شورای نگهبان جمهوری اسلامی» از همین کمبود خود ناباوری هست که بر او چیره شده. ایشان احتیاجی مبرم به تأکید مردم به صلاحیت در دست داشتن قدرت سیاسی و اقتصادی کشور را دارد. وی خود را دست‌نشانده الله برمی‌شمارد و به خود حق داشتن ولایت را روا می‌دارد. نه «الله» و نه «مردم» نمی‌توانند علت نابخردی خامنه‌ای را در تبلوری ظاهری و فریبنده در انتخابات جمهوری اسلامی سرپوش بگذارند. این تنها خامنه‌ای هست که باید مسئولیت در دست داشتن قدرت سیاسی و اقتصادی کشور را بر دوش خود احساس کند وگرنه نه دیگر گریه‌های او خریداری دارد و نه دروغ‌های پیاپی ایشان به خودش!

دانیال خنده‌رو: فرق بین انتخاب و انتصاب در چیست؟
واژه «انتخاب» به معناى برگزیدن شخصىِ یک فرد انسانى با رأى مستقیم اما واژه «انتخاب» به معناى گزینش یک فرد یا شىء مطابق و هماهنگ با یک سیستم. در تاریخ سی‌وهفت‌ساله جمهورى اسلامى به‌هیچ‌عنوان انتخابات به معناى واقعى برگزار نشده است. هرچه بوده انتصابات بوده است و بس. دعواهاى کنونى بر سر رأى دادن به لیست رفسنجانى و ممانعت از ورود لیست جیم به‌هیچ‌روی کمکى به دموکراتیزه کردن کشور یا سیستم نخواهد کرد. برفرض مثال که اصلاح‌طلبان بیشترى تائید صلاحیت شده بودند؛ باز انتصاب میان (Best Friends Vs Friends) دوست‌های صمیمى و دوست‌های نسبتاً صمیمى خامنه‌ای است. تا زمانى که حکومت جمهورى اسلامى سرنگون نشده و همه افکار سیاسى توانایى عرضه عقاید خود را به شهروندان نداشته باشند، انتخابات همان انتصابات است.

بهمن زاهدی: انقلاب اسلامی بعد از سی‌وهفت سال به اهداف اولیه خود رسیده! این انقلاب را می‌توان تنها انقلابی در تاریخ معاصر جهان برشمرد که توانسته، خواست رهبرانش را به کرسی بنشاند. فقر گسترده در تمامی ابعاد آن بر کشوری ثروتمند به‌مانند ایران چیره شده. مغزهای سازنده کشور فراری شده‌اند. اقتصاد کشور به بیابانی بی‌کران تبدیل‌شده. خانواده‌های ایرانی ازهم‌پاشیده شده‌اند. صنعت مونتاژ، تولید و ابتکار داخلی را از بین برده. قیمت نفت در جهان برعکس هر کالای دیگری نزول کرده. خاورمیانه به جنگ داخلی و خانمان‌سوزی مبتلا گشته. قاچاق کالا و مواد مخدر از درآمدهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گشته. ایرانیان فراری از کشور خودشان شده‌اند و غربیان از برکت انقلاب اسلامی به رفاه اجتماعی نسبی رسیده‌اند. اگر این‌همه ارمغان‌های انقلاب اسلامی را در پیش هم قرار بدهیم باز به ما می‌گویند که «تئوری توطئه» را می‌خواهیم پررنگ کنیم! شاید حمایت بی‌دریغ اوباما و حزب دموکرات امریکا از جمهوری اسلامی را بتوان فراموش کرد ولی آیا نجوای اصلاح‌طلبانی که در اروپا و امریکا برای حمایت هر چه بیشتر از جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند بر گوش‌هایمان نمی‌رسد. آیا هجرت قهرمانانه دزدان (اختلاس گرایان) به کانادا و امریکا و انگلستان را باید نادیده گرفت؟ انقلاب اسلامی را ازآنجایی به انقلابی به ثمر رسیده می‌توان تصور کرد که تنها برای ویرانی ایران از سوی بیگانگان برنامه‌ریزی‌شده بود وگرنه ایران که داشت تبدیل به گلستانی می‌شد! سالروز انقلاب اسلامی را به‌تمامی مردم ایران باید تسلیت گفت.

دانیال خنده‌رو: موسسه مطالعات صلح آمریکا با انتشار مقاله‌ای به بررسى زوایاى انتصابات پیش رو در جمهورى اسلامى پرداخته است. از یک موسسه بین‌المللی این انتظار می‌رود که با رعایت بی‌طرفی تنها به آنالیز موضوع بپردازد که گویا سیاست‌های کاخ سفید مانع از این بی‌طرفی شده است. در این مقاله می‌خوانیم که حسن خمینى، روحانی‌ای متفاوت از باقى روحانیون است، مایه تأسف که او تائید صلاحیت نشد و برهان این فرضیه؛ سفرهاى اروپایى و علاقه حسن به فوتبال! در قسمتى دیگر نویسنده بیان می‌کند که خمینى جوان علاقه‌ای به سیاست ندارد و در حال حاضر بیشتر مشغول نگهدارى از میراث روح‌الله! قضاوت با خواننده که آیا فوتبال که در میان ٪٩٠ مردان ایرانى -بدون در نظر گرفتن مسائل دینى- علاقه‌ای مشترک است یا سفر اروپایى درحالی‌که بیشتر مردم با مشکل ویزا دست‌وپنجه نرم می‌کنند یا نگهدارى از پرهزینه‌ترین آرامگاه، دلیل خوبى براى رأى دادن به یک آخوند است؟ بهمن زاهدی: قدرت به انواع مختلفی به وجود می‌آید. یکی از عواملی که فردی را قدرتمند می‌کند تلاش ممتد و اراده فردیست! و به همین صورت هم اگر تلاش ممتد و اراده فردی اُفت کند قدرت به وجود آمده در طی زمان، به‌مرور از بین خواهد رفت. یکی از عواملی که فرد را از تلاش ممتد و اراده فردی خود بازمی‌دارد، خواست بیهوده افرادی برای چیره شدن به فرد قدرتمند است. این خصلت ناخوشایند افرادی که می‌خواهند به هر نحوی افراد به قدرت رسیده را مهار کنند، اپوزیسیون ناپخته ایران را به روزمرگی روزافزون دچار کرده.

بهمن زاهدی: قدرت به انواع مختلفی به وجود می‌آید. یکی از عواملی که فردی را قدرتمند می‌کند تلاش ممتد و اراده فردیست! و به همین صورت هم اگر تلاش ممتد و اراده فردی اُفت کند قدرت به وجود آمده در طی زمان، به‌مرور از بین خواهد رفت. یکی از عواملی که فرد را از تلاش ممتد و اراده فردی خود بازمی‌دارد، خواست بیهوده افرادی برای چیره شدن به فرد قدرتمند است. این خصلت ناخوشایند افرادی که می‌خواهند به هر نحوی افراد به قدرت رسیده را مهار کنند، اپوزیسیون ناپخته ایران را به روزمرگی روزافزون دچار کرده.

دیدگاهتان را بنویسید