سلطنت‌طلبان جمهوری‌خواه و فرهنگ اسلامی آنان

تولید اندیشه برای آرمان‌گرایان جمهوری‌خواه هم مانند کسانیکه که خود را روشنفکر دینی اعلام می‌کنند ساده نیست، چون اندیشه فقط در زمین آزادی فردیست که بارو می‌شود و نه در جنگل آفت‌زده آرمان‌گرایی. چند سازمان و گروه …

Scroll Up