گفتگوهای هفتگی (هفته دوم شهریورماه)

طعم تلخ دخالت در سیاست زمانی که مشروطه خواهان با تماس‌های پی‌درپی خود، شاهزاده را از دخالت مستقیم در سیاست پرهیز می‌کردند، دو کارمند دفتر ایشان این تماس‌ها را رفته‌رفته قطع کردند. از آن زمان به بعد شاهزاده در زندانی بلورین قرار گرفت. هر چه انتقاد بر آن دو نفر رفت آن‌ها بیشتر خود را […]

جابجایی نورافکن‌ها و چراغ قوه‌ها

 بیش از یک سالی می‌باشد که جمعی در تلاشند که از جناع چپ و راست عده‌ای را به دور هم جمع کنند تا یک «شورای ملی» بسازند. مجلس در غربت را کسان دیگری بدنبالش بودند. شوراهای زیادی مطرح بودند که همه شور و ذوق اولیه را به همراه داشتند. اپوزیسون جمهوری‌اسلامی می‌خواست از خود حرکتی […]

شاهزاده سبز ایران

  شرکت‌کنندگان در کنفرانس جامعه بین‌المللی حقوق‌بشر در شهر بُن آلمان در یک روز بارانی گرد هم آمدند و با تمامی اختلاف نظرهایشان یکدیگر را در یک سخنرانی و پرسش و پاسخ بخوبی تحمل کردند. سبزها با شال و پیراهن سبز خود سالن …