گفتگوهای هفتگی (هفته پنجم فروردین)

بنجامین نتانیاهو حق دارد که نگران باشد. امریکا که اسرائیل را زمانی حمایت می‌کرد کم‌کم آن کشور را از حوزه دوستان خود جدا کرده! به آمریکائیان نمی‌توان اعتمادی داشت، زیرا آن‌ها به خودشان هم اعتمادی ندارند! اسرائیل در جنگ قبلی با حماس به دام اسلام‌گرایان افتاد و ناخواسته فلسطینی‌های زیادی را به کشتن داد. حماس […]

Scroll Up