پیوست میان « مافیا» و « اسلام»

پس از اعدام یک آخوند شیعه مسلک در عربستان سعودی به همراه چهل‌وشش نفر دیگر واکنش اسلام‌گرایان در جمهوری اسلامی بسیار شدید بود و باعث قطع روابط دیپلماتیک مابین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی شد. پرسشی که پیش می‌آید این است که چرا جمهوری اسلامی تنها برای یک نفر از آن چهل‌وهفت نفر اعدام‌شده چنین […]

گفتگوهای هفتگی (هفته دوم دی‌ماه)

آزادی فردی را هیچ‌کس نمی‌تواند محدود کند مگر برای رسیدن به هدفی والاتر و جمعی! در احزاب افراد آزادی‌های فردی خود به زیر چتر منشوری محدود می‌کنند تا به هدفی دست جمعی برسند ولی زمانی که آزادی فردی به‌طور کل در فعالیتی جمعی به زیر سؤال می‌رود چه باید کرد؟ تحمل، همزیستی و یا باز […]

Scroll Up