تبِ سرنگونی والاتر از تبِ انتخابات

  آینده ایران با وجود جمهوری جعل و فساد به غیر از جنگ و ویرانی و تجزیه کشور به سرانجامی نخواهد رسید. با تمامی مشکلات و مشقت‌های فراوان پیش‌رو، هنور سرنگونی جمهوری‌اسلامی بهترین و ساده‌ترین راه رسیدن به لیبرال دموکراسی در ایران می‌باشد. به غیر سرنگونی در حال حاضر نمی‌توان اندیشه‌ای در سر داشت. دیگر […]

ما حزبی برای اکنون و آینده ایران ساخته‌ایم

تشکلات سیاسی در تاریخ معاصر ایران اشتراکی هماهنگ با هم دارند که از فرهنگ ایرانی برخواسته است. بنیان‌گذاران تشکلات سیاسی در مرحله اولیه فردی بوده که توانسته است با انگیزه فردی خود افرادی را بسوی تشکل جذب کنند. در زمان …

آلترناتیوهای متفاوت برای آینده ایران

واژه آلترناتیو در قرن هفده میلادی در فرانسه برای اولین بار بکار رفته است. آلترناتیو، بر اساس انتخاب بین دو یا چندین گزینه تحقق می‌یابد. هر چند گروه‌ها و سازمان‌ها نظریات خود را آلترناتیو وضع موجود می‌شمارند ولی در …