جمهوری اسلامی روبه‌قبله شده

خرافات و اعتقاد به متافیزیک پدیده‌ای هست که مغز انسان برای پاسخ دادن به پرسش‌هایی کشف کرده است که عقل از پاسخ به آن‌ها عاجز می‌مانده. این خصلت طبیعی مغز انسان را می‌توان در خطای دید بهتر شناخت و لمس کرد. کاشف بودن مغز انسان، بستگی به آگاهی‌ها و تجربیات اشخاص، متفاوت بوده و نتیجه […]

توبه الله

  من «الله» بُتِ منتخب محمد برای خدائی کردن بر ابلهان، دزدان و متجاوزین به ناموس دیگران، بُت مونث خانه کعبه که حقوق زنان را با اراده محمد نیمی از حقوق مردان قرار داده‌ام، توبه می‌کنم که خود رهبر فتنه‌گران جهانم. من «الله» تنها بُت باقی‌مانده در خانه کعبه که روزانه هر مسلمانی در پنچ […]

تبِ سرنگونی والاتر از تبِ انتخابات

  آینده ایران با وجود جمهوری جعل و فساد به غیر از جنگ و ویرانی و تجزیه کشور به سرانجامی نخواهد رسید. با تمامی مشکلات و مشقت‌های فراوان پیش‌رو، هنور سرنگونی جمهوری‌اسلامی بهترین و ساده‌ترین راه رسیدن به لیبرال دموکراسی در ایران می‌باشد. به غیر سرنگونی در حال حاضر نمی‌توان اندیشه‌ای در سر داشت. دیگر […]