گفتگوهای هفتگی (هفته چهارم فروردین‌ماه)

پادشاه عربستان از خودش دزدی کرده؟ گفته‌ بودند که درباره کارمندان ارشد دفتر شاهزاده هیچ ننویسم! پس اجازه می‌خواهم کمی درباره پادشاه عربستان سعودی بنویسم! در اسناد منتشرشده از شرکت‌های صوری (مجازی) در پاناما، نام پادشاه عربستان سعودی می‌درخشد! البته ریاست‌جمهوری‌های خلقی، دولتمردان و کاسب گران مافیایی اکثریت مطلق محتوای این اسناد را به خود […]

مسئله اصلی انتخابات نیست، بلکه موجودیت جمهوری اسلامی هست

ما ایرانیان خارج نشین نمی‌توانیم در مبارزه مردم در ایران دخالت کنیم بلکه می‌بایستی که راه مبارزه با جمهوری اسلامی در خارج از کشور را بیابیم و از این طریق به مبارزه مردم در داخل کشور کمک برسانیم همان‌گونه که مردم داخل کشور نمی‌توانند خود را در مبارزه ما خارج نشین‌ها دخالت دهند. بسیاری از […]

گفتگوهای هفتگی (هفته چهارم اردیبهشت)

  اسلام‌گرایان برای نشان دادن وحشت خود گاهی اعمالی را انجام می‌دهند که نه عقلانی هست و انسان‌گرایانه! طالبان در افغانستان مجسمه بودا را منفجر کردد. در عراق داعش مجسمه‌های باقی‌مانده از دوران اشکانیان را منهدم کردد. در هفته‌ای که گذشت جمهوری اسلامی اسناد باقی‌مانده از دفتر شهبانو فرح را به آتش کشید! البته چون […]

پاسخ به پرسشی که اگر مطرح نمی‌شد بهتر می‌بود

  نتیجه این است که کشور ما «ایران» یکی از بی‌دفاع‌ترین کشورهای جهان شده است! علت به وجود آمدن این موقعیت بحرانی ضدیت اسلام‌گرایان با هویت ایرانی تک‌تک ما ایرانیان هست. ایران کشوری تصرف‌شده به دست اسلام‌گرایان است که دولتی ملی ندارد و سیاست‌های که انقلابیون انقلاب اسلامی تاکنون به اجرا گذاشته‌اند تمامی ضد ایرانی […]