گفتگوهای هفتگی (هفته دوم تیرماه)

ملیت و هویت شخصی در میان ما ایرانیان پیوندی ناگسستنی دارند. یک فرد ایرانی بدون هویت ملی خود گم‌گشته‌ای می‌شود که به گمراهی خواهد رفت (جمهوری‌خواه). لازم به یادآوری نیست که چپ‌های انترناسیونالیسمی (بدون هویت ملی) در ایران چگونه کشورمان را به اتحاد جماهیر شوروی سابق و روسیه امروزی فروختند و هم‌اکنون برای ماندگاری جمهوری […]

اندیشه قدرت و قدرت اندیشه

  کسانی که می‌خواهند با هویت‌سازی‌های کاذب به جنگ روحانیتی بروند که خود هویتی کاذب داراست، سرابی را خواهند یافت که در آن سرگردان خواهند ماند. هویت‌سازان زبانی و قومی و قبیله‌ای برای مبارزه با جمهوری اسلامی به‌مانند افرادی هستند که روضه امام حسین را می‌خواهند بهتر از آخوندها بخوانند. باتجربه‌ای که در اطراف ایران […]

نتیجه نکبت‌بار «فدرالسیم» فرمایشی در عراق

  اگر زمانی شوروی سابق برای گسترش نفوذ خود و ‏اختلاف‌اندازی مابین ملتی به هم پیوسته، آن ملت ‏را به خلق‌ها، اقوام و ملت‌های کوچکتری تجزیه ‏می‌کرد و مابین آنان بوسیله چپگرایان افراطی ‏اختلاف می‌انداخت تا حکومت مرکزی را تضعیف کند ‏و انترناسیوالیزم ساختگی و بی‌پایه را در مقابل ‏ناسیونالیسم (ملی گرائی) قرار می‌داد، امروز […]

پیروزی طبقه متوسط (روح خیابان)

  زمانی که در خیابان به سیل مردمی برخورد می‌کنم، باید با آن انسان‌های که این سیل مردمی را تشکیل می‌دهند، یکی شوم. برای انگیزه‌ای مشترک و هدفی مشخص‌تر از انگیزه، تن به دریا دهم. با آن دریا یکی شوم و از حقم دفاع کنم. قدرت دریا را حس کنم و با دیگران در این […]