گفتگوهای هفتگی (هفته چهارم اردیبهشت‌ماه)

صحبت درباره اینکه شاهزاده رضا پهلوی چه باید بکند و چه نکند، دوباره در دنیای مجازی اینترنت زیاد شده. اکثراً می‌خواهند درس سیاسی به شاهزاده بدهند و این در حالی است که مشخص نیست معلمی، دبیری و یا استادی را این افرادی که با نام مجازی خود را معرفی می‌کنند، در کجا آموخته‌اند! شاید به همین دلایل هست که شاهزاده به دور خود دیوار «شورای ملی» را کشیده! تا از دسترس این افراد در امان بماند!

افرادی که می‌خواهند شاهزاده به پادشاهی ایران برسد، یک‌چیز را هنوز نیاموخته‌اند: «شاهزاده را باید به پادشاهی رساند. به پادشاهی رساندن شاهزاده وظیفه طرفداران نظام پادشاهی در ایران هست و نه وظیفه شاهزاده!»

زمانی که طرفداران پادشاهی به این مهم پی ببرند، شاهزاده ایران هم وظیفه‌ای خود را انجام خواهد داد.
مشروطه پادشاهی به این معناست که: «پادشاه ایران در سیاست دخالت نمی‌کند، بلکه پادشاه تنها نماد همبستگی ایرانیان است.» در این مورد شاهزاده تاکنون کارنامه درخشانی در دست دارد و توانایی این را دارد که هم‌اکنون پادشاه ایران بشود، مشکل یا پرسش تنها در این است: آیا کسانی که طرفداران پادشاهی در ایران هستند توانایی رساندن شاهزاده به پادشاهی را دارند یا نه؟!
از دیدگاه من پاسخ به سؤال بالا در حال حاضر «نه» هست، زیرا در تجربه‌ای که در این سال‌ها به دست آورده‌ام، اکثر کسانی که خود را حتی متشکل کرده‌اند، سازمان و یا حزبی را برقرار کرده‌اند، به‌غیراز «بله قربان» گفتن هیچ اندیشه‌ای برای آینده ایران در سر نپرورانده‌اند.
شاهزاده ولی آینده ایران را مسالمت‌آمیز، درآمیخته با گفتگو یا دیالوگ و هدف خود را رساندن ایران و خاورمیانه به صلح دائم و همزیستی برنامه‌ریزی کرده. دوست دیروز و دشمن امروز را می‌توان دوست فردای کشورمان بکنیم ولی نه با اسلحه و زور بلکه با منطق و خرد به همراه ایران‌دوستی و انسان‌دوستی. این راهی است که به نظر من شاهزاده انتخاب کرده. بخشش دوجانبه می‌تواند زمینه‌های دوستی برای آیندگان ایران و همسایگان دور و نزدیکش را هموار کند.

بهمن زاهدی: صحبت درباره اینکه شاهزاده رضا پهلوی چه باید بکند و چه نکند، دوباره در دنیای مجازی اینترنت زیاد شده. اکثراً می‌خواهند درس سیاسی به شاهزاده بدهند و این در حالی است که مشخص نیست معلمی، دبیری و یا استادی را این افرادی که با نام مجازی خود را معرفی می‌کنند، در کجا آموخته‌اند! شاید به همین دلایل هست که شاهزاده به دور خود دیوار «شورای ملی» را کشیده! تا از دسترس این افراد در امان بماند!

افرادی که می‌خواهند شاهزاده به پادشاهی ایران برسد، یک‌چیز را هنوز نیاموخته‌اند: «شاهزاده را باید به پادشاهی رساند. به پادشاهی رساندن شاهزاده وظیفه طرفداران نظام پادشاهی در ایران هست و نه وظیفه شاهزاده!»

زمانی که طرفداران پادشاهی به این مهم پی ببرند، شاهزاده ایران هم وظیفه‌ای خود را انجام خواهد داد.
مشروطه پادشاهی به این معناست که: «پادشاه ایران در سیاست دخالت نمی‌کند، بلکه پادشاه تنها نماد همبستگی ایرانیان است.» در این مورد شاهزاده تاکنون کارنامه درخشانی در دست دارد و توانایی این را دارد که هم‌اکنون پادشاه ایران بشود، مشکل یا پرسش تنها در این است: آیا کسانی که طرفداران پادشاهی در ایران هستند توانایی رساندن شاهزاده به پادشاهی را دارند یا نه؟!
از دیدگاه من پاسخ به سؤال بالا در حال حاضر «نه» هست، زیرا در تجربه‌ای که در این سال‌ها به دست آورده‌ام، اکثر کسانی که خود را حتی متشکل کرده‌اند، سازمان و یا حزبی را برقرار کرده‌اند، به‌غیراز «بله قربان» گفتن هیچ اندیشه‌ای برای آینده ایران در سر نپرورانده‌اند.
شاهزاده ولی آینده ایران را مسالمت‌آمیز، درآمیخته با گفتگو یا دیالوگ و هدف خود را رساندن ایران و خاورمیانه به صلح دائم و همزیستی برنامه‌ریزی کرده. دوست دیروز و دشمن امروز را می‌توان دوست فردای کشورمان بکنیم ولی نه با اسلحه و زور بلکه با منطق و خرد به همراه ایران‌دوستی و انسان‌دوستی. این راهی است که به نظر من شاهزاده انتخاب کرده. بخشش دوجانبه می‌تواند زمینه‌های دوستی برای آیندگان ایران و همسایگان دور و نزدیکش را هموار کند.

دانیال خنده‌رو: تمام کودکی‌ام در این گذشت که حکومتى مذهبى با تمام توان و کمک گماشتگانش در رادیوتلویزیون و مدرسه این نکته را در مغز من فروکند که امام‌جمعه فردى آگاه و دانا است، به مسائل روز آشنا است اما چه سود که از کوزه همان برون تراود که در اوست. امام‌جمعه موقت تهران در خطبه‌های این هفته گفت «مدال اخیری که باید به آمریکا داد، که همه مدال‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، این است که آمریکا به اموال کشورها و ثروت‌های مردم دستبرد می‌زند. در اینجا از تریبون نماز جمعه به دنیا و کشورها اعلام می‌کنم پول‌هایتان را از بانک‌های آمریکا بیرون بکشید وگرنه دادگاه عالی آمریکا لطف کرده و حکم سرقت اموالتان را صادر می‌کند». این سخن آن‌قدر بی‌خردانه است که نیازى به سخن بیشتر نیست. به‌قول‌معروف، قضاوت با شما

بهمن زاهدی: احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «مسئله حفظ نظام از سایر مسائل اسلامی مهم‌تر است.» همچنین ایشان فرموده‌اند: «سواد به درد نظام جمهوری اسلامی نمی‌خورد و طلاب باید انقلابی باشند.»
روزه، نماز و حج همه بهانه هستند، حفظ نظام مافیایی آخوندی جمهوری اسلامی از «الله» هم مهم‌تر است. این واقعیتی هست که برای چندین بار از زبان یک آخوند حکومتی بیرون آمده! آداب‌ورسوم مذهبی تنها برای فریب دادن مردم هستند. اگر دانش داشتن و عاقل بودن به درد طلاب نمی‌خورد باید حساب این را کرد چه ارزشی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی برای مردم ایران قائل هست! وقتی «الله» ارزشی ندارد و مراسم مذهبی ابزاری برای فریب مردم هستند، می‌توان به‌سادگی گفت: «احمق‌ترین مردمان جهان خود را مسلمان می‌نامند.» برای این گفته دیگر استدلالی نباید آورد، زیرا دبیر شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌راحتی تمامی مسلمانان جهان را افرادی احمق، بی‌سواد و عاری از عقل سیلم برشمرده.
اما واقعیت کتمان شده در گفته جنتی برای ما ایرانیان بسیار مهم‌تر از همه این‌هاست، وحشت از سرنگونی جمهوری اسلامی، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی وادار کرده که جملات بالا را بگوید. جمهوری اسلامی از درون در حال از فروپاشی هست و به نجات ایران خیلی نزدیک‌تر شده‌ایم. این مهم را احمد جنتی فهمیده و به همین دلیل ترسیده!

دانیال خنده‌رو: سفر کریستین دوفرین رییس سناى بلژیک به جمهورى اسلامى و حاشیه‌های سخنان وى به حدى زیاد بود که کار به مناظره تلویزیونى کشید. هفته گذشته دوفرین در مقابل دکتر دریا صفایى و قضاوت هزاران تماشاگر تلویزیون قرار گرفت. گرچه کریستین با پرخاش‌های عصبى خود و حمله لفظى به دریا وقت زیادى از مناظره را گرفت اما همین حرکات کافى بود تا تماشاگران را قانع کند که رییس مجلس سنا مایه سرشکستگى و شرم است. او در دفاع از خود گفت: «من در رأس یک هیئت سیاسى به ایران سفرکرده‌ام و می‌بایست به قوانین آن کشور احترام بگذارم، من میشل اوباما نیستم که بدون حجاب به عربستان سفر کرد». دکتر صفایى در جواب گفت: «شما که از نقض حقوق زنان در ایران باخبرید، می‌توانستید یک هیئت مردانه را به جمهورى اسلامى بفرستید تا نیازى به حجاب اجبارى نباشد، شما با سخنان خود در مورد عدم برابرى زنان و مردان در بلژیک موجب سرشکستگى کشور هستید و ایران از سخنان شما سوءاستفاده کرده است». پس از پایان مناظره تلویزیونى، شهروندان با نوشتن نظر در اینترنت، رفتار کریستین دوفرین را اشتباه خوانده و بر سخنان دریا صفایى تأکید کردند.

بهمن زاهدی: بااینکه هم جمهوری اسلامی و هم سیاستمداران اروپایی برای گسترش معاملات بازرگانی در تلاش هستند ولی بانک‌های اروپایی رغبتی برای معامله کردن با جمهوری اسلامی نشان نمی‌دهند. «کاپیتولاسیون هسته‌ای» که به قرارداد «برجام» معروف شده، بانک‌های آمریکایی و واحد ارزی امریکا «دلار» را از دسترسی جمهوری اسلامی به دور نگاه داشته. بااین‌حال آمریکائیان، بانک‌های اروپایی را تشویق می‌کنند تا با جمهوری اسلامی روابط بانکی برقرار کنند. بانک‌های اروپایی اما برای جمهوری اسلامی هیچ‌گونه اعتباری قائل نیستند و نمی‌خواهند نام و اعتبار بانکی خود را به معامله با جمهوری اسلامی به خطر اندازند.
درواقع امریکا نمی‌خواهد «دلار» خود را در معامله با جمهوری اسلامی «نجس کند»!

دانیال خنده‌رو: هفته آینده در جلسه‌ای شرکت خواهم کرد که قرار است یکى از موضوع‌های مورد صحبت «ایران پس از توافق اتمى» باشد. به همین روى از شرکت در جلسه آینده گفتگوهاى هفتگى معذور بوده و نتایج سفر و گفتگوهاى خود را در هفته پس‌ازآن براى شما و مخاطبان گفتگوهاى هفتگى بیان خواهم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید