جهاد اندر جهاد و «الله» بی‌کفایت

  روحانیت یکی از پست‌ترین لایه‌های اجتماعی هست که هیچ‌گاه خود را ‏شهروند عادی حس نمی‌کند، بلکه خودشان را یک طبقهٔ اجتماعی بیان ‏می‌کند که از سطح عموم مردم به لحاظ اجتماعی بالاتر قرارگرفته‌اند ‏‏(آقابالاسر). روحانیت خود را از طبقات فرهیختهٔ اجتماع، محترم و نخبه ‏به‌حساب می‌آورند و باور دارد که تمامی افراد جامعه برده […]

تبِ سرنگونی والاتر از تبِ انتخابات

  آینده ایران با وجود جمهوری جعل و فساد به غیر از جنگ و ویرانی و تجزیه کشور به سرانجامی نخواهد رسید. با تمامی مشکلات و مشقت‌های فراوان پیش‌رو، هنور سرنگونی جمهوری‌اسلامی بهترین و ساده‌ترین راه رسیدن به لیبرال دموکراسی در ایران می‌باشد. به غیر سرنگونی در حال حاضر نمی‌توان اندیشه‌ای در سر داشت. دیگر […]

رئیس جمهور خرِ مُلاست

  تبریک من را به عرض آقازاده ولخرج مابین طلاب قم، حاج آقا آقازاده خواجه مطصفی برسانید. هیچ کسی نمی‌توانست رفسنجانی را به این صورت از رقابت در تعیین رهبر آینده جمهوری‌اسلامی بدر کند. کسی که برای ریاست جمهوری رد صلاحیت شده، برای انتخاب رهبر آینده مافیای آخوندی هیچ شانسی دیگر ندارد.