پیوست میان « مافیا» و « اسلام»

پس از اعدام یک آخوند شیعه مسلک در عربستان سعودی به همراه چهل‌وشش نفر دیگر واکنش اسلام‌گرایان در جمهوری اسلامی بسیار شدید بود و باعث قطع روابط دیپلماتیک مابین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی شد. پرسشی که پیش می‌آید این است که چرا جمهوری اسلامی تنها برای یک نفر از آن چهل‌وهفت نفر اعدام‌شده چنین […]

شرایط لغو تحریم‌های اقتصادی

 جمع درآمدهای نفتی جمهوری‌اسلامی از ابتدای سال ۱۳۵۹ تا پایان سال ۱۳۸۹ به حدود ۹۷۰ میلیارد دلار رسیده، ارقام سه سال گذشته هنوز در این آمار گنجانیده نشده است. از کسانی که مایلند که تحریم‌ها اقتصادی و نه سیاسی بر علیه جمهوری‌اسلامی برداشته شود، در مرحله اول باید پرسید که این مبلغ در کجا و […]

در جمهوری‏ اسلامی اتحادی شکل نمی‏ گیرد

وزارت اطلاعات جمهوری‏اسلامی به تازگی در گزارشی همبستگی اپوزیسیون را حتی به شکل ظاهری ناممکن تصور کرده و با بهم دوختن چند پاراگراف از اخباری که در اینترنت به آسانی برای همگان در دسترس است، ادعای انتشار یک گزارش تحلیلی از …

ما در کنار مردم با جمهوری اسلامی مبارزه و در کنار جمهوری اسلامی از ایران دفاع خواهیم کرد

  در مبارزه باید توان تشخیص دادن و تفکیک ارزش‌ها را داشته باشیم. برای سرنگون کردن فاشیسم مذهبی در کشورمان به هیچ‌گونه نیروی نظامی بیگانه‌ای نیاز نیست. کسانی که از دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور حمایت می‌کنند یا …