گفتگوهای هفتگی (هفته چهارم اردیبهشت‌ماه)

صحبت درباره اینکه شاهزاده رضا پهلوی چه باید بکند و چه نکند، دوباره در دنیای مجازی اینترنت زیاد شده. اکثراً می‌خواهند درس سیاسی به شاهزاده بدهند و این در حالی است که مشخص نیست معلمی، دبیری و یا استادی را این افرادی که با نام مجازی خود را معرفی می‌کنند، در کجا آموخته‌اند! شاید به […]

گفتگوهای هفتگی (هفته چهارم فروردین‌ماه)

پادشاه عربستان از خودش دزدی کرده؟ گفته‌ بودند که درباره کارمندان ارشد دفتر شاهزاده هیچ ننویسم! پس اجازه می‌خواهم کمی درباره پادشاه عربستان سعودی بنویسم! در اسناد منتشرشده از شرکت‌های صوری (مجازی) در پاناما، نام پادشاه عربستان سعودی می‌درخشد! البته ریاست‌جمهوری‌های خلقی، دولتمردان و کاسب گران مافیایی اکثریت مطلق محتوای این اسناد را به خود […]

گفتگوهای هفتگی (هفته چهارم دی‌ماه)

پرسیده شده که تفاوت سلطنت و مشروطه پادشاهی در چیست؟ تفاوت در دو نگاه به شکل نظام آینده ایران هست. در نظام مشروطه پادشاهی، پادشاه به‌عنوان «نماد همبستگی» و «ملی» شناخته می‌شود و مقامی تشریفاتی و عاری از قدرت اجرایی و سیاسی داراست. سلطنت برعکس به پادشاه قدرت اجرایی و سیاسی می‌دهد و به همین […]

نگاه به درون

در دهمین کُنگره حزب که برابر شده بود با بیستمین سالگرد تأسیس حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) فرصتی پیش آمد برای برآوردی از کوشش‌های حزبی و مبارزه با دیکتاتوری‌های هم روزگارمان. در سُنت احزاب ایرانی از صدر مشروطه تاکنون، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) از احزابی بوده که توانسته است با رواداری و احترام به […]